Агенция „НАННИ“ организира „АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКИ 5“

Детегледачките, преминали обучението ще се ползват с приоритетно осигуряване на работен ангажимент от страна на агенцията!

Курсът ще се проведе интензивно в рамките на 16 учебни часа и ще се състои на  30.10.2019г. и 01.11.2019г. в гр.София, в офиса на агенцията.

Обучениято ще включва теоретичен и практически модул, съдържащи психологически и педагогически методи за отглеждане и обучение на деца, курс за оказване на първа помощ, хигиена и здравно възпитание на децата, етика на работното място и други. Стойността на курса е в размер на 300 лв.

За повече информация и записвания: 0897 221 303